ประวัติแพทย์ นพ. บัณณ์กฤษฎ์ หวังวิทยาคุณ

ประวัติแพทย์: นพ. บัณณ์กฤษฎ์ หวังวิทยาคุณ
                     Bhankrit Wangvitayakun, MD

Specialty

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า การเสริมจมูกโดยไม่ศัลยกรรม การลดน้ำหนักและรักษาผมร่วง

Degrees

 • Bachelor’s Degree of Medical Sciences University of Nottingham, UK
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทนรวิโรฒ (โครการร่วม Nottingham)

Training

 • Certificate “Live Demonstration Cases: Practical Points in Botulinum Toxin, Fillers & Thread Lifting” by Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine
 • Certificate  “Life Extension by New Paradigms in Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine 2017” by Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine
 • Certificate “Update treatment in Acne and Melasma” by School of  Anti Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Certificate of participation “Skin Laser Therapy in Clinical Practice Course” by Aesthetic Concept Academy
 • Certificate of participation “Basic to Advance Botulinum Toxin Course” by Aesthetic Concept Academy
 • Certificate  “Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology” by Division of Dermatology, Ramathibodi Hospital , Faculty of Medicine, Mahidol University
 • Certificate  “The 2nd ASEAN Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine 2017 (AMAS 2017)” by The Thai Association Academy of Cosmetic Surgery and Medicine (TACS) and Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)
 • Certificate  “2nd iClass anatomy cadaver course for injectables” by Dermatology department, Siriraj hospital.
 • Certificate  “International Conference of Aesthetic Dermatology
  2017 (ICAD 2017)”
 • Certificate of completion “Lipo V Face and Body K2 plus lifting workshop”
 • Certificate  “The Advanced Injection for Advance Injector 2018” by International Microaesthetic Surgery Association and Division of Dermatology, Ramathibodi Hospital , Faculty of Medicine, Mahidol University
 • Certificate  “Master Class “The role of Biorevitalization in Aesthetic Medicine: an innocative theraphy based on a spacial cluster of Amino Acids and Hyaluronic Acid” by Jarupro, Professional Serma
 • Certificate of completion “The 39th Short Dermatology Training Course” by Dermatological Society of Thailand 
 • Certificate of completion “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรณ์ทางการแพทย์” by Department of Medical Services, Ministry of Public Health Thailand