ร้อยไหมจมูก เป็นพังพืดหรือไม่ ?

DWQA Questionsร้อยไหมจมูก เป็นพังพืดหรือไม่ ?
admin ทีมงาน asked 2 ปี ago

การร้อยไหมจมูกสามารถทำให้เกิดผังผืดได้จริง หากร้อยไหมจำนวนมากเกินไป (ไหมเส้นเล็กเกิน 60 เส้น ไหมเส้นใหญ่เกิน 10 เส้น) เพราะจำนวนเส้นไหมที่เยอะอาจทำให้เกิดการกระตุ้นเส้นใย Elastin มากเกินส่งผลให้กลายเป็นผังผืดดึงรั้งจมูกได้นั่นเองครับ โดยปกติแล้ว หมอจึงจะแนะนำเคสที่มีสันและดั้งจมูกน้อยที่ต้องการเสริมเยอะๆให้ทำศัลยกรรมเสริมจมูกหรือหากกลัวการผ่าตัด หมอจะแนะนำให้ร้อยไหมครั้งละ 4-6 เส้นใหญ่และหากคนไข้ต้องการให้สันจมูกเด่นชัดขึ้นอีกให้มาร้อยไหมอีกครั้งหลังจากครั้งแรก 6 เดือน เนื่องจากหลังจาก 6 เดือนแล้วการกระตุ้นเนื้อเยื่อของไหมชุดแรกนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองครับ